Játékszabályzat
Játékszabályzat– Biokendermagolaj.hu Fotópályázat

A játékra való jelentkezés időtartama: 2012. 03. 26. 10:00 – 2012. 04. 15. 23:59

A beérkezett fotópályázatokra leadható szavazatok időtartama: 2012. 04. 16. 10:00 – 2012. 05. 13. 23:59

 

A pályázat kiírója a www.biokendermagolaj.hu domian tulajdonosa, All You Can Drink Kft., továbbiakban: AYCD Kft.

1. A Nyereményjátékban való részvétel (ún. Játékossá válás) feltétele

(i) a Játékos a biokendermagolaj Facebook Rajongói oldal-tagsága, ami a következő címen érhető el: http://www.facebook.com/biokendermagolajhome (like)

(ii) a résztvevő Játékos egy egész alakos és/vagy portré fotót küldése az info@biokendermagolaj.hu e-mail címre. A játékra való jelentkezés időtartama: 2012. 03. 26. 10:00 – 2012. 04. 15. 23:59 között továbbá a feltöltés keretében a Játékos nevének és e-mail címének megadása

(iii) a fotó feltöltésének időpontjában a 18. életév betöltése

(iv), a jelen Nyereményjáték Szabályzat (továbbiakban "Szabályzat" vagy "Játékszabályzat) feltételeinek fenntartás nélkül történő elfogadása.

2. Jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi minden, Nyereményjátékkal kapcsolatos hirdetésben vagy tájékoztató anyagon közzétett útmutatás, szabály és feltétel – azzal a kikötéssel, hogy bármilyen összeütközés vagy ellentmondás esetén a jelen Játékszabályzatban közzétett rendelkezések megelőznek minden más hasonló útmutatást, szabályzatot és feltételt. Jelen Szabályzat bármely megszegése esetén a Játékos kizárható a Játékból, az AYCD Kft. kizárással kapcsolatos döntése végleges, nem vitatható, vele szemben a jogi út kizárt.

3. A Játékban való részvétel további feltételei: állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhely

4. A játékban nem vehetnek részt:

a. az AYCD Kft. munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

b. az ACYD Kft megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói;

c. a 18. életévet be nem töltött kiskorú személyek;

d. cselekvőképtelen személyek;

e. jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéb szervezetek.

5. A jelentkezési határidő lezárulásakor a fenti kritériumoknak megfelelő pályázatok AYCD Kft. átlal feltöltésre kerülnek a http://www.facebook.com/biokendermagolajhome a fényképek / fotópályázat mappájába.

A beérkezett fotópályázatokra leadható szavazatok időtartama: 2012. 04. 16. 10:00 – 2012. 05. 13. 23:59. 3 legtöbb szavazatot szerző játékos az alábbi nyereményekben részesülnek.

6. A játék lezárulásakor a nyertesek az alábbi nyereménycsomagokban részesülnek, melyeket az AYCD Kft. juttat el a megadott címre.

a. Első helyezett: a www.atvaltoztatjuk.net  jóvoltából (átalakítás + porfolió fotózás) + megjelenés
a www.biokendermagolaj.hu honlapon + 6 üveg  Dr. Omega bio kendermag olaj (csomag értéke: bruttó 86.000 Ft)

b. Második helyezett:A Beatuy 88 www.b88.hu szépségstúdió jóvoltából  "beauty nap" 2 fő részére     + 6 üveg Dr. Omega bio kendermag olaj (csomag értéke:  bruttó 61.500Ft)

c. Harmadik helyezett: A Beatuy 88 szépségstúdió www.b88.hu jóvoltából    "beauty nap" 1 fő részére     + 6 üveg Dr. Omega bio kendermag olaj (csomag értéke:  bruttó 53.000 Ft) 

d, A Szavazók akik a biokendermagolaj Facebook alkalmazást és egy feltöltött fotópályázatot is „kedvelnek” (like-olnak) egy „alap kozmetikai kezelés + hajvágás/frizura csomagot (kb: bruttó 10.00 Ft) és 12x1 üveg Dr. Omega bio kendermagolajat (bruttó 5.990 Ft/üveg) nyerhetnek. A nyerteseket a Facebookon keresztül értesítjük az ajándékok átvételének időpontjáról és módjáról.

7. A nyerteseket a megadott e-mail címen értesítjük a nyeremények átvételének módjáról. A nyertes a nyeremény átvételére az értesítést követő 20 napos jogvesztő határidőn belül jogosult. A nyertesek az értesítést a játék lezárultát követő 5 munkanapon belül, a megadott e-mail címre kapják meg. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a kiíró nem vállal felelősséget. 

8. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, pénzre át nem válthatóak. A biokendermagolaj Facebook oldal tagjaként történő regisztrációval, vagyis az oldal ’kedvelésével’ (like) a résztvevő elfogadja a jelen játékszabályzatot.

9. A kiíró jogosult kizárni annak a játékosnak a pályázatát, aki a játékban a játék szellemiségével ellentétes módon, tisztességtelen eszközökkel vesz részt.

10. A kiíró a nyereményjáték részvételi feltételei változtatásának jogát fenntartja.

11. Az oldal ’kedvelésével’ (like) a résztvevő elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatot.

12. A Nyereményjátékban való részvétel, és így az adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevők, adataik megadásával, feltétel nélkül beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (név, lakcím, mobiltelefonszám, e-mail cím) Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező – a résztvevő esetleges tiltó nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználja, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha a pályázó szándékos vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen adatot vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.

13. Az adatok feldolgozását az AYCD Kft. (1118 Budapest, Közraktár u 2/A) végzi. Az AYCD Kft. a személyes adatokat további harmadik személyeknek - ez irányú, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulás nélkül - nem adja át.

14. A promóció nem a Facebook szervezésében vagy lebonyolításában zajlik, abban a Facebook sem szponzorként, sem adminisztrátorként nem vesz részt. A felhasználók tudomásul veszik, hogy adataikat a Szervezőnek és nem a Facebooknak adják meg. A felhasználók által rendelkezésre bocsátott információkat kizárólag a nyereményekkel kapcsolatos kapcsolatfelvétel miatt használjuk, harmadik félnek nem adjuk ki, az adatokat nem tároljuk.

15. Jelen nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2012.03.25.

Ajánlások
Dr. Andrew Weil, College of Medicine, Arizona, USA
Összetevőinek köszönhetően a kendermagolaj nagyon pozitív hatással lehet az Ön egészségi …
Dr. Jace Callaway, University of Kuopio, Finland
Atópiás dermatitiszben (bőrgyulladás), illetve ekcémában szenvedő betegeket vizsgáltunk …
Felhasználási javaslat

A betegségek megelőzése és az immunrendszer megerősítése érdekében napi 2 evőkanál olaj szájon át történő fogyasztása javasolt. Ez fedezi a szervezet teljes napi szükségletét Omega3 és Omega6 esszenciális, telítetlen …

Részletek
Facebook
Copyright © 2011 - Minden jog fenntartva - www.biokendermagolaj.hu